معرفی کارکنان

 

دفتر ریاست دانشکده:سرکار خانم اعظم امجدی                      تلفن مستقيم: 33654058

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای محمدباقر قدس                          تلفن مستقيم: 31533190

کارشناس گروه : سرکار خانم نسیم صالحی                           تلفن مستقيم:33654057

کارشناس آزمایشگاه: سرکار خانم معصومه ولایتی                    تلفن مستقيم: 31533174


 

 Copyright  © 2019 che.semnan.ac.ir . All rights reserved