گروه شيمي معدني

 

دکتر مهدی بهزاد

 

دانشیارشیمی معدنی

 

محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1385

 

زمینه­ های تحقیقاتی:

شیمی کوئوردیناسیون بازهای شیف،

بررسی ویژگی­های آنتی باکتریال، ضد تومور و سایر ویژگی­های زیستی کمپلکس­های فلزات واسطه،

بررسی ویژگی­های کاتالیزوری کمپلکس­های فلزات واسطه،

سنتز و شناسایی نانو ساختارها و بررسی خواص آن­ها

 

پست الکترونیکی:  mbehzad@semnan.ac.ir

 

آدرس: دانشگاه سمنان، دانشکده شیمی

 

تلفن:  31533195-023

نمابر: 33654110-023

 
 

Google Scholar

 

 


 

 

دکتر مهدی صالحی