اخبار > انتخاب مقاله خانم دکتر مریم رجبی و آقای دکتر علیرضا اصغری به عنوان مقاله برتر شماره 957 مجله معتبر Analytica Chimica Acta با ضریب تاثیر 4.712


نسخه چاپي      ارسال به دوست    

   انتخاب مقاله خانم دکتر مریم رجبی و آقای دکتر علیرضا اصغری به عنوان مقاله برتر شماره 957 مجله معتبر Analytica Chimica Acta با ضریب تاثیر 4.712

 
    

 

مقاله خانم دکتر مریم رجبی و آقای دکتر علیرضا اصغری از اعضای هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه سمنان تحت عنوان:

"Dissolvable layered double hydroxide as an efficient nanosorbentfor centrifugeless air-agitated dispersive solid-phase extraction ofpotentially toxic metal ions from bio-fluid sample"

Maryam Rajabi*, Somayeh Arghavani-Beydokhti, Behruz Barfi, Alireza Asghari

در مجله معتبر Analytica Chimica Acta  با ضریب تاثیر  4.712  بعنوان بهترین مقاله شماره 957 سال 2017 این مجله انتخاب گردیده و با شماره صفحه 1 به چاپ رسید. لازم به ذکر است که در هر شماره این مجله، یک مقاله به عنوان مقاله برتر برگزیده شده و مشخصات نویسندگان و شکل برگزیده ای از مقاله مزبور (تحت عنوان Feature article) بر روی جلد به چاپ می رسد. این مقاله مستخرج از پایان نامه خانم سمیه ارغوانی بیدختی دانشجوی دوره دکتری شیمی تجزیه این دانشکده می باشد. دانشکده شیمی این موفقیت ارزشمند را به اعضای هیات علمی و دانشجویان مورد نظر تبریک عرض می نماید.


 


      

 

گروه خبری :اخبار    1396/01/14 ساعت :١٠:٤٣     تعداد نمایش:623    کد خبر:١١٠١٥

  Copyright  © 2019 che.semnan.ac.ir . All rights reserved