تاریخچه دانشکده

تاریخچه دانشکده

گروه آموزشي شيمي کاربردي عملاً از مهر ماه سال 1382 به عنوان یکی از گروه های دانشکده علوم پایه با پذيرش دانشجوي کارشناسي شیمی کاربردی کار خود را آغاز نموده و در مهر ماه 1384 با جذب اولین گروه دانشجویان کارشناسي ارشد  و در بهمن ماه سال  1389 با پذیرش اولين گروه دانشجويان دکتري، فعالیت‌های آن در مقاطع تحصیلات تکمیلی گسترش یافت. در سال  1390  گروه شیمی به دانشکده شیمی  با چهار گروه آموزشی شیمی تجزیه، شيمي آلي، شیمی فیزیک و شیمی معدنی ارتقا یافت و در ساختمان تازه تاسیس خود مستقر گردید. تعداد اعضای هئیت علمی دانشکده در حال حاضر 15نفر می‌باشد که از این تعداد 2 نفر با درجه استادی، 7 نفر با درجه دانشیاری و 6نفر با درجه استادیاری مشغول به کار هستند. در حال حاضر 285 نفر دانشجوی کارشناسی، ۱32 نفر کارشناسی ارشد و 45 نفر دانشجوی دکترا در این دانشکده مشغول به تحصیل می‌باشند.

اين دانشکده با در اختيار داشتن آزمايشگاه هاي مجهز و دستگاه‌هاي پيشرفته و دارا بودن كادر علمي مجرّب به منظور كمك به حل مسايل و مشكلات صنعتي منطقه آمادگي خود را جهت انجام كليه آزمايش‌هاي شيميايي و آناليز مواد، نمونه هاي مختلف نظير آب، خاك و آلياژ ها با استفاده از دستگاه‌ها و روش‌هاي استاندارد اعلام مي دارد. اين دانشکده ارتباط خوبي با صنعت ايجاد كرده و در حال حاضر به صنعت منطقه سرويس مي دهد. درضمن دانشکده شيمي در نظر دارد با تجهيز بيشتر به آزمايشگاه معتمدسازمان حفاظت محيط زيست و اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی تبديل شود.

 Copyright  © 2021 che.semnan.ac.ir . All rights reserved