آخرین اخبار دانشگاه

آخرین رویدادها
آرشیو
شروع سال تحصیلی 1400 به صورت مجازی
سال تحصیلی جدید تا واکسیناسیون کامل به صورت مجازی برگزار خواهد شد.