رئیس دانشگاه سمنان از قرار گرفتن نام پرافتخار دانشگاه سمنان در جمع مؤثرترین دانشگاه های یک درصد برتر دنیا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان دکتر مسعود نصیری زرندی با اعلام این خبر گفت: دانشگاه سمنان موفق شده است در حوز ه های علوم مهندسی، شیمی و علوم مواد رتبه های مطلوبی را در سطوح ملی و بین المللی کسب نماید.

 دکتر نصیری زرندی  با تبریک این افتخار ارزشمند کسب شده به جامعه دانشگاهیان سمنان ابراز امیدواری کرد دانشگاه سمنان همواره در دست­یابی به اهداف مورد نظر بیش از پیش بدرخشد و برای ارتقاء جایگاه در رتبه ­بندی­های معتبر ملی و بین­المللی حضور یابد.

دکتر علی عموزاده:

ثبت اختراع بین المللی به شماره US 10,873,100 B2 

هیات علمی نمونه آموزشی دانشگاه سال 1401

 

دکتر علیرضا اصغری:

پژوهشگر پر استناد دو درصد برتر دنیا

پژوهشگر 5 درصد برتر دانشگاه در سال 1401

هیات علمی نمونه آموزشی دانشگاه سال 1401

عضو منتخب شورای عالی انجمن شیمی ایران در سال 1401

 

دکتر مریم رجبی:

پژوهشگر پر استناد دو درصد برتر دنیا

پژوهشگر 5 درصد برتر دانشگاه در سال 1401

 

دکتر فیروزه نعمتی:

پژوهشگر 5 درصد برتر دانشگاه در سال 1401

 

دکتر نادیا کوکبی:

یکی از بانوان تاثیر گذار در اولین کنگره استانی بانوان تاثیرگذار استان سمنان در سال 1401

 

 احمد حسینی بنده قرائی:

دانشجوی موفق دوره دکتری شیمی تجزیه، پژوهشگر پر استناد یک دهم درصد برتر دنیا 

فایل ها