گروه آموزشی شیمی کاربردی عملاً از مهر ماه سال 1382 به عنوان یکی از گروه های دانشکده علوم پایه با پذیرش دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی کار خود را آغاز نموده و در مهر ماه 1384 با جذب اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد  و در بهمن ماه سال  1389 با پذیرش اولین گروه دانشجویان دکتری، فعالیت‌های آن در مقاطع تحصیلات تکمیلی گسترش یافت. در سال  1390  گروه شیمی به دانشکده شیمی  با چهار گروه آموزشی شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی فیزیک و شیمی معدنی ارتقا یافت و در ساختمان تازه تاسیس خود مستقر گردید. تعداد اعضای هئیت علمی دانشکده در حال حاضر 14نفر می‌باشد که از این تعداد 4 نفر با درجه استادی، 7 نفر با درجه دانشیاری و 3 نفر با درجه استادیاری مشغول به کار هستند. در حال حاضر 173 نفر دانشجوی کارشناسی، 162نفر کارشناسی ارشد و 67 نفر دانشجوی دکترا در این دانشکده مشغول به تحصیل می‌باشند.

این دانشکده با در اختیار داشتن آزمایشگاه های مجهز و دستگاه‌های پیشرفته و دارا بودن کادر علمی مجرّب به منظور کمک به حل مسایل و مشکلات صنعتی منطقه آمادگی خود را جهت انجام کلیه آزمایش‌های شیمیایی و آنالیز مواد، نمونه های مختلف نظیر آب، خاک و آلیاژ ها با استفاده از دستگاه‌ها و روش‌های استاندارد اعلام می دارد. این دانشکده ارتباط خوبی با صنعت ایجاد کرده و در حال حاضر به صنعت منطقه سرویس می دهد. درضمن دانشکده شیمی در نظر دارد با تجهیز بیشتر به آزمایشگاه معتمدسازمان حفاظت محیط زیست و اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی تبدیل شود.