ارتقا به مرتبه استادی سرکار خانم دکتر فیروزه نعمتی

 ارتقا به مرتبه استادی سرکار خانم دکتر فیروزه نعمتی

ارتقا به مرتبه استادی سرکار خانم دکتر فیروزه نعمتی

استاد گرامی سرکار خانم دکتر فیروزه نعمتی

 

با کمال مسرت، ارتقا به درجه استادی را تبریک

عرض نموده، توفیق روزافزونتان را در تمام عرصه‌های زندگی از خداوند متعال خواستاریم.

 

  اعضاء هیات علمی و کارمندان دانشکده شیمی

 

 

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت