تاخیر در ورود به جلسه امتحانی

اطلاعیه ویژه امتحانات پایانی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند:

* براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 5 / 3 / 93 و به منظور وحدت رویه در زمان ورود دانشجویان در جلسه امتحانی حضوری مقرر گردید مسئولین آموزش کلیه دانشکده ها ، 10 دقیقه بعد از زمان رسمی امتحان نهایی نسبت به حضور و غیاب دانشجویان اقدام نمایند . چنانچه دانشجویی تا 10 دقیقه بعد از شروع امتحان با تاخیر مراجعه نماید ، به تشخیص مسئول آموزش دانشکده حق ورود به جلسه امتحان را دارد ولی از ورود دانشجویانی که بعد از دقیقه دهم مراجعه می نمایند باید اکیداً جلوگیری و غیبت منظور گردد . مسئولیت اجرای دقیق این مصوبه به عهده مسئولین آموزش هر دانشکده می باشد.

* تخلف و یا تقلب در امتحان در کمیته انضباطی بررسی و مطابق بند ب ماده 33 آیین نامه انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

مدیریت امور آموزشی دانشگاه سمنان

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت

0 نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *