مهلت دفاع از پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی (نیمسال دوم 1400)

  مهلت اعلام نمرات دروس و دفاع از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم 1400

مهلت دفاع از پایان نامه‌ها (نیمسال دوم 1400)

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری

   الف) مهلت دفاع از پایان­ نامه‌‌های کارشناسی ارشد حداکثر 1401/06/31.

    الف-1) مهلت ثبت و ارایه درخواست مجوز دفاع از پایان نامه در سامانه گلستان توسط دانشجو، حداکثر 1401/06/24.

    الف-2) مهلت های فوق قابل تمدید نیست و چنانچه دفاع بعد از مهلت مذکور در بند “الف” انجام شود نیمسال اول 1402-1401 جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب خواهد شد.

ب) مهلت دفاع از رساله‌های دکتری و دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری (پروپوزال) حداکثر 1401/07/28.

   ب-1) مهلت ثبت و ارایه درخواست مجوز دفاع از رساله در سامانه گلستان توسط دانشجو، حداکثر 1401/07/21

   ب-2) مهلت های فوق قابل تمدید نیست و چنانچه دفاع بعد از مهلت مذکور در بند “ب” انجام شود نیمسال اول 1402-1401 جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب خواهد شد.

مجددا تاکید می‌شود مهلت‌های تعیین‌شده قابل تمدید نیستند.

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت